Undervisning av norske legestudenter i utlandet – Antibiotika.no

Undervisning av norske legestudenter i utlandet

Det utdannes årlig nesten like mange norske leger i utlandet som i Norge.
Flesteparten av disse utdannes i Øst-Europa.

Selv om mye av pensum ved de ulike lærerstedene i Europa er likt det norske, skiller antibiotikabruken og resistensbildet i de ulike landene seg betydelig fra Norge. Fokuset på problemer knyttet til dette er også svært varierende.
Fordi majoriteten av disse studenten skal arbeide i Norge etter endt studier, er det viktig at de er godt kjent med norske forhold og retningslinjer før de kommer så langt. På den måten forhindrer vi unødvendig antibiotikabruk og ivaretar det gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge.

Antibiotikasenteret for primærmedisin har derfor i samarbeid med NMFU, ANSA og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotiabruk i spesialisthelsetjenesten tatt initiativ til et eget undervisningsopplegg for norske medisinstudenter i utlandet. Her undervises det om generelt om antibiotika, resistenstvikling og om de norske retningslinjene.

Kurset avsluttes med en elektronisk eksamen som tas her inne på nettsiden vår og som genererer et kursbevis.

Vi ønsker å utvide undervisningen til også å dekke tannlegestudenter i utlandet.

Sist endret 19.06.2018 9:36