Veien videre etter RASK – Antibiotika.no

RASK intervensjonen er laget for å redusere antibiotikabruk, men det er jo også til for å bidra til riktigere antibiotikabruk. Tilbakemeldinger fra sykehjemmene er at RASK har hjulpet til med å øke bevissthet rundt antibiotikabruken. Prosjektet har gjort at flere innfører egne interne tiltak for å unngå unødvendig bruk av antibiotika.

Basert på resultater og tilbakemeldinger har vi besluttet at RASK skal videreføres. Antibiotikasenteret jobber nå med en plan for hvordan RASK skal nå ut til flest mulig sykehjem. Samtidig har vi et ønske om å inkludere hjemmetjenesten i den nye runden.

Nærmere informasjon kommer fortløpende.

Er du eller ditt sykehjem interessert i å delta i RASK ta gjerne kontakt.

Lavin Kadir,

l.d.kadir@medisin.uio.no