Veien videre – Antibiotika.no

RAK intervensjonen har innen utgangen av 2020 hatt oppstart i alle landets fylker. Av omkring 5 000 fastleger har RAK intervensjonen hatt 1988 påmeldte fastleger.

Nå jobber vi med å gjøre RAK til et permanent kvalitetsforbedringssystem for fastleger, slik at alle skal kunne ta det kliniske emnekurset – og årlige oppfølgingskurs – når det passer dem, blant annet ved at legene selv kan hente ut forskrivningsrapporter. Hovedutfordringen er at Reseptregisteret snart blir byttet ut med et nytt legemiddelregister, og vi må derfor lage ny programvare som kan produsere forskrivningsrapporter. Det blir dermed en periode der det ikke er mulig å ta RAK-kurset.

Vi forventer at nytt RAK-kurs og ny forskrivningsrapport-løsning er på plass fjerde kvartal 2021. Følg med!