Velge måleverktøy – Antibiotika.no

I et antibiotikastyringsprogram trenger vi gode måleverktøy. Måleverktøyene skal være  praktiske hjelpemiddel som hjelper oss å måle og/eller analysere kvaliteten på tiltakene. Hver enkelt måling bør defineres, slik at alle som skal hente inn data til målingen og foreta analyser er enige om hva som skal inngå i målingen. Et eksempel på en slik måling kan finnes i pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke: Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

 

Eksempel på verktøy:

Nederst på siden her må vi ha følgende:

  1. Tilbake til siden om «Antibiotikastyring i sykehus og/ eller Planlegge»
  2. Bunntekstmal: Kunnskapsgrunnlag-Verktøy og Erfaringsdeling