Webinar – Antibiotika.no

E-BUG – ET GRATIS LÆRINGSVERKTØY OM MIKROBER, SMITTEVERN OG INFEKSJONER

Antibiotikaresistens er en økende trussel, men det er fremdeles ikke for sent å gjøre noe.

På hvilken måte kan din skole bidra til dette?

Jo, ved å bruke læringsverktøyet e-Bug som er utviklet av det britiske helsedirektoratet sammen med lærere og forskere, og som i dag brukes i 29 partnerland.

Målet er å øke kunnskapen rundt mikrober, forebygging og håndtering av infeksjoner og riktig bruk av antibiotika, slik at vi også har antibiotika i fremtiden.

Innholdet i e-Bug retter seg mot alle klassetrinn i grunnskolen og dekker de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, i tillegg til naturfag, biologi, mat og helse. Innholdet er tilpasset LK20.

Vil du vite mer?

Vi har gleden av å invitere deg til et inspirerende webinar i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo, med bidrag fra blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og e-Bug England.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/269901

Tidspunkt:
Tirsdag 30. august eller onsdag 31. august, kl. 10.00 – 12.00
Sted: Zoom
Påmeldingsfrist 24. august

PROGRAM
10.00-10.10 Velkommen og kort om Antibiotikasenteret for primærmedisin
10.10-10.25 Hva er e-Bug?
10.25-10.40 e-Bug sett fra et lærerperspektiv (Unni Dalen)
10.40-10.55 Hvorfor er det viktig med god kunnskap om smittevern i skolen? (Helsedirektoratet)
10.55-11.05 PAUSE
11.05-11.20 Antibiotikaresistens, håndvask og luftveishygiene (FHI)
11.20 -11.40 Erfaringer fra e-Bug – England
11.40 – 11.55 Vil du at skolen din skal være en av de første som prøver ut e-Bug – info og påmelding