Prosedyre: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år) – Antibiotika.no

En nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet en prosedyre for bruk av aminoglykosider til voksne. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023. Prosedyren har ikke status som nasjonal retningslinje, men representerer beste faglige anbefaling, og støttes av NSAS.

NSAS har utarbeidet et «oppslag» om oppstartbehandling med gentamicin som kan lastes ned her:
Oppstartbehandling med gentamicin

 

Prosedyre: Aminoglykosider (gentamicin/tobramycin) til voksne (>18 år)

 

Side 2 av prosedyren inneholder en doseringstabell for serum-konsentrasjon utført 6-14 timer etter infusjonsstart (alternativ til bunnspeil).

Utkast til prosedyre var på åpen høring i november/desember 2022. Komplett oversikt over kommentarer og spørsmål som kom inn i høringsrunden , samt arbeidsgruppens svar på spørsmålene, finner du her: Spørsmål og svar – aminoglykosid-prosedyre

 

Farmasøyter i Helse Nord har laget et lommekort av prosedyren: Lommekort aminoglykosider (juni 2023)
De har også laget en frase om gentamincin til bruk i journalnotat: Frase gentamicin farmasøyt

 

Prosedyren er utarbeidet av:
Kristian Tonby, Oslo Universitetssykehus HF (leder av arbeidsgruppen)
Aleksander Rygh Holten, Oslo Universitetssykehus HF
Hilde Sporsem, Sykehusapotekene HF
Christoffer Lindemann, Helse Bergen HF
Olav Spigset, St. Olavs Hospital HF
Hanna Kristine Eilertsen, Nordlandssykehuset HF
June U Høgli, Regionalt senter for smittevern Helse Nord RHF
Solveig Finne, Sykehusapotekene HF
Tore Stenstad, Sykehuset i Vestfold HF
Per Espen Akselsen, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus

 

Sist oppdatert 9. november 2023