Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 10. July, 2018

Halvveis mot målet

Tallene for 1. tertial 2018 viser at bruken av bredspektrede antibiotika fortsetter å gå ned. Pr april var forbruket av […]

Publisert 5. July, 2018

Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus

Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge […]

Publisert 15. June, 2018

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon. Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i [...]

Alle nyheter