Antibiotika.no – Informasjon fra Helse Bergen og Antibiotikasenteret

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 22. september, 2023

Webinar om skarlagensfeber

Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 – 12.30 arrangerer ASP og NSAS nytt webinar. Fjorårets vintersesong var preget av økt forekomst […]

Publisert 19. september, 2023

Årets NORM-rapport er publisert

Rapporten viser at antibiotikabruken i Norge i 2022 var omtrent som før pandemien og at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er […]

Publisert 18. september, 2023

RASK lansering

Vi har endelig lansert RASK- riktigere antibiotikabruk i sykehjem/kommunale helsetjenester. På lanseringen, 15. september, gjennomgikk vi overgangen fra prosjekt til [...]

Alle nyheter