Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 18. February, 2019

RASKe resultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak! Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 [...]

Publisert 18. February, 2019

RASKe halvårsresultater i Helse Fonna

Antibiotikabruken er redusert med 13 prosent for sykehjem i Helse Fonna helseforetak på et halvt år, et flott resultat så langt! [...]

Publisert 14. February, 2019

Bør antibiotika gis intravenøst eller som tabletter ved infeksjoner i bein og ledd?

En ny artikkel i The New England Journal of Medicine viser at ved infeksjoner i bein og ledd trenger bare […]

Alle nyheter