Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 10. July, 2019

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019 […]

Publisert 30. June, 2019

Komplekse arbeidsprosesser påvirker administrering av antibiotikaprofylakse

Tidligere undersøkelser tyder på at bare om lag 40% av kirurgiske pasienter får antibiotikaprofylakse i tråd med retningslinjene for antibiotikabruk. […]

Publisert 20. June, 2019

Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres

I en kronikk i Dagens Medisin oppsummerer June Høgli, Kirsten Gravningen og Per Espen Akselsen de viktigste funnene fra revisjonen […]

Alle nyheter