Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 15. June, 2018

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon. Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i [...]

Publisert 14. June, 2018

RASK Helse Fonna

80 leger og sykepleiere fra 30 sykehjem (75%) fra 19 kommuner i Helse Fonna sitt nedslagsfelt deltok mandag 04. juni […]

Publisert 12. June, 2018

Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika

Fastlegene i Båtsfjord skriver ut minst antibiotika i landet. Namdalseid-legene forskriver seks ganger så mye. Hva er årsaken? “Vi informerer pasientene […]

Alle nyheter