Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 15. mars, 2023

Internasjonalt sykehjemskurs

NSAS og ASP arrangerte 7. og 9. mars et digitalt kurs om antibiotikastyring i sykehjem. Kurset var basert på den […]

Publisert 15. mars, 2023

Strategirapport for mikrobiologisk diagnostikk

I februar kom den 34. strategirapporten der beste kunnskap og praksis for diagnostikk av ortopediske infeksjoner i Norge presenteres. Rapporten […]

Publisert 3. mars, 2023

ImpresU – Effektartikkelen fra sykehjemsstudien er publisert i BMJ

Undervisning i antibiotikabruk på sykehjem gir forbedring. I samarbeid med forskere fra Nederland, Sverige og Polen har forskere tilknyttet Antibiotikasenteret [...]

Alle nyheter