Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 26. november, 2021

Nye retningslinjer holdes oppdaterte

22 - 23. november var det samling i Oslo for arbeidsgruppen i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Fra [...]

Publisert 25. november, 2021

Tigjengelige australske webinarer fra Antibiotikauken

I anledning den globale antibiotikauken arrangerte det australske National Centre for Antimicrobial Stewardship tre webinarer. Opptak av webinarene er tilgjengelige […]

Publisert 19. november, 2021

Opptak av webinar om penicillinallergi – praktisk håndtering i sykehus

I anledning antibiotikauken 2021 avholdt KAS et webinar om penicllinallergi. Opptak av deler av webinaret ligger åpent tilgjengelig her: Om […]

Alle nyheter