Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 22. October, 2019

Pilotundervisning for sykepleierstudenter ved Diakonhjemmet Høgskole

Pilotprosjektet, som retter seg mot sykepleierstudenter, skal bidra til at fremtidens sykepleiere blir bevisste, kompetente og antibiotikasmarte i arbeidet mot antibiotikaresistens. [...]

Publisert 22. October, 2019

Antimicrobial stewardship programmes – a WHO practical toolkit

WHO har nylig publisert et dokument med praktiske tips til hvordan bygge opp og drive antibiotikastyringsprogram i lav- og middelinntekts […]

Publisert 16. October, 2019

RASK halvårsresultater for Vestfold

Antibiotikabruken har gått opp med 12 prosent for sykehjem i Vestfold fylke på et halvt år. Beregningene er for perioden [...]

Alle nyheter