Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 30. juni, 2022

Økt bruk av bredspektrede antibiotika i sykehusene

Rapporter for bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus fra 2012 til 1. tertial 2022 viser at forbruket i 1. […]

Publisert 23. juni, 2022

Ny artikkel: pivmecillinam i forløpet av E coli bakteriemi utgående fra urinveier

I de skandinaviske landene har vi tradisjon for å benytte pivmecillinam ved cystitter, men kan middelet også brukes i forløpet […]

Publisert 14. juni, 2022

Ny artikkel publisert om antibiotikaforskrivning ved urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

Gjennom forskningsprosjektet  ImpresU har forskere ved Antibiotikasenteret  samarbeidet med forskere i Sverige, Polen og Nederland for å kartlegge faktorer som [...]

Alle nyheter