Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 19. januar, 2021

Penicillinallergi – fake news?

10-15 % av pasienter angir at de er er allergiske mot penicillin. Feilaktig diagnostisert penicillinallergi kan hindre optimal behandling, og […]

Publisert 11. januar, 2021

Systematisk revurdering av antibiotika v/Infeksjonsavd UNN

Infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge har siden februar 2020 gjennomført systematisk revurdering av antibiotika. Hvordan klarte de å gjennomføre et slikt […]

Publisert 11. januar, 2021

Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Syv batcher av Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam) har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor produktet fra markedet. Legemiddelverket anbefaler […]

Alle nyheter