Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 20. June, 2019

Antibiotikabruken i sykehus kan forbedres

I en kronikk i Dagens Medisin oppsummerer June Høgli, Kirsten Gravningen og Per Espen Akselsen de viktigste funnene fra revisjonen […]

Publisert 13. June, 2019

Disputas: Bruk av antibiotika og mikrobiologiske prøver i sykehus

Brita Skodvin disputerer fredag 14. juni 2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Addressing the threat of AMR […]

Publisert 12. June, 2019

Skype-overføring av seminar 13.6

Det blir mulighet for Skype-deltakelse på seminaret 13. juni for de som er interessert men ikke har anledning til å […]

Alle nyheter