Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 27. January, 2020

Nær målet om 30 prosent antibiotikareduksjon

Nye tall fra Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital viser at sykehuset ved utgangen av 2019 har redusert forbruket av bredspektrede [...]

Publisert 23. January, 2020

«Penicillinallergi» er ofte feil

Pasienter som angivelig ikke tåler penicillin får andre antibiotika til profylakse eller behandling. Det er vist at dette gir mer […]

Publisert 14. January, 2020

Oseltamivir (antiviral influensamedisin) har bedre effekt på syke og eldre pasienter

Rett før jul ble den første artikkelen med resultater fra den EU-finansierte RCT-studien ALIC4E, hvor 3266 pasienter med influensalignende sykdom [...]

Alle nyheter