Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 16. oktober, 2020

Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Indikasjonene for bruk av ciprofloksacin er snevre i henhold til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk, blant annet på grunn av resistensdrivende […]

Publisert 12. oktober, 2020

Sykehusretningslinjen som app på telefonen

Retningslinjen for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten er den mest brukte publikasjonen hos Helsedirektoratet og er nå under oppdatering. Den er tilpasset […]

Publisert 5. oktober, 2020

Hvordan kan vi optimalisere doseringen av antibiotika?

Hvordan sikre at pasienten får god antibiotikabehandling samtidig som resistens forebygges? Dagens resistenssituasjon krever at antibiotikabruken optimaliseres. God kunnskap om […]

Alle nyheter