Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 17. July, 2019

Australsk e-bok om antibiotikastyring

Australian Comission on Safety and Quality in Health Care har utgitt en e-bok om antibiotikastyring i helsetjenesten. E-boken er åpent […]

Publisert 17. July, 2019

Plakater for inndeling av bred- og smalspektrede antibiotika

Antallet antibiotikaklasser er relativt stort og i en travel hverdag kan det være vanskelig å huske hvilke klasser som er […]

Publisert 10. July, 2019

Antibiotikaforbruksrapporter for 1. tertial 2019

Rapporter over antibiotikaforbruket i norske sykehus for perioden 2012 – 1. tertial 2019 er nå publisert: Antibiotikaforbruksrapporter 1. tertial 2019 […]

Alle nyheter