Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 9. November, 2018

33 000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig

En ny studie publisert av Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) viser at 33000 mennesker dør av antibiotikaresistens i Europa årlig, hvor […]

Publisert 8. November, 2018

Antibiotikadagen 2018

18.11. er den europeiske antibiotikadagen, og hele uke 46 er antibiotika-uken. Over hele verden settes da fokus på hva vi […]

Publisert 2. November, 2018

Store endringer ved noen av sykehusene i 2. tertial 2018

Tallene for 2. tertial 2018 viser at samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var litt høyere enn i […]

Alle nyheter