Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 24. september, 2021

Opptak av webinar 23. september – Antibiotika til barn i sykehus

Gikk du glipp av gårsdagens webinar? Opptaket finner du nedenfor. Presentasjoner: Er antibiotikabehandling til barn tilpasset resistenssituasjonen? v/ Christian Magnus […]

Publisert 22. september, 2021

Antibiotika til barn og praktiske utfordinger – presentasjon fra webinar

Bruk av antibiotika til barn gir spesielle utfordringer. Vi ønsket å belyse noen av problemstillingene som oppstår og hvordan de [...]

Publisert 22. september, 2021

Norge har nådd regjeringens strategimål for redusert antibiotikabruk til mennesker

NORM-rapporten for 2020 er publisert, og viser at det siden 2012 har vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i […]

Alle nyheter