Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 15. juli, 2022

Rapport om vaksiner

Verdens helseorganisasjon har publisert en rapport om vaksiner mot antibiotikaresistente bakterier; hvilke vaksiner er tilgjengelig, hvilke er under utvikling og […]

Publisert 14. juli, 2022

E-læringskurs om antibiotikastyring

Det amerikanske smittevernsenteret, CDC, har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig på nettsidene deres Kurset har 13 moduler med varighet […]

Publisert 11. juli, 2022

Tilgang til antibiotika med effekt mot multiresistente gramnegative bakterier

Tilgang til antibiotika med effekt mot særlig resistente bakterier har blitt aktualisert ved overføring av pasienter fra Ukraina, og økt […]

Alle nyheter