Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 3. august, 2020

Analyse av WHO sine antibiotikaforbrukstall i 76 land, 2000–2015

WHO bruker klassifiseringssystemet AWaRE  (Access, Watch,Reserve) for inndeling av ulike antibiotikum som ledd i sitt antibiotikastyringsprogram (ASP)  «Access-gruppen» er foretrukne midler. […]

Publisert 28. juli, 2020

Hva påvirker forskrivningspraksis av antibiotika?

For å endre forskrivningspraksis er det viktig å forstå hvordan antibiotika benyttes og hva som påvirker praksis. I en nylig […]

Publisert 23. juli, 2020

Aminoglykosider ved pyelonefritt

En israelsk forskningsgruppe har studert den kliniske effekten av behandling med aminoglykosider versus annen antibiotikabehandling hos pasienter med pyelonefritt. I […]

Alle nyheter