Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 7. februar, 2023

Tid til antibiotika ved sepsis

Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis skiller mellom pasienter med høy og lav mistanke om sepsis. Pasienter med høy mistanke […]

Publisert 7. februar, 2023

Aztreonam – et godt alternativ ved infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) og Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS) peker på aztreonam som et alternativ ved behandling […]

Publisert 2. februar, 2023

Gode resultater i arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge

Helsedirektoratet publiserte 31. januar en rapport som oppsummerer måloppnåelse og status for tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens 2016-2021. Opplærings- […]

Alle nyheter