Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 14. februar, 2020

Norske pasienter krever ikke antibiotika

Morten Lindbæk (professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Antibiotikasentret for primærmedisin) med debattinnlegg i Aftenposten: Kort [...]

Publisert 14. februar, 2020

RAK intervensjonen rulles ut i Østfold fylke!

RAK (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene) intervensjonen rulles ut i nytt fylke! Nå er det fastleger i Østfold som står for [...]

Publisert 11. februar, 2020

ESCMID Postgraduate Education Course in Antimicrobial Stewardship

Den 16.-17. april vil  studiegruppen for antibiotikastyring (ESGAP) i den Europeiske Mikrobiologi- og Infeksjonsforeningen (ESCMID) avholde kurs i antibiotikastyring i […]

Alle nyheter