Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 22. November, 2017

Antibiotikaforbruket i sykehusene er på vei ned

Tallene for 2. tertial 2017 viser at samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,5% sammenlignet […]

Publisert 22. November, 2017

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) gir resultater

Pilotprosjektet Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) har på under ett år ført til hele 15 % nedgang i forskrivning av antibiotika i Buskerud. […]

Publisert 22. November, 2017

Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

Forskningsrådet offentliggjorde 17. november en tildeling på 13 millioner kroner til tre norske forskningsprosjekter rundt antibiotikaresistens. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) […]

Alle nyheter