Antibiotika.no – Informasjon fra Helse Bergen og Antibiotikasenteret

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 24. mai, 2024

Ny europeisk rapport om antibiotikabruk og smittevern

Det europeiske smittevernbyrået ECDC har nylig publisert en rapport om forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i europeiske sykehus i […]

Publisert 21. mai, 2024

Endelig er antibiotikarapporter tilgjengelig for alle leger

I dag lanseres en påloggingsløsning som gjør at alle leger i primærhelsetjenesten kan får oversikt over egen antibiotikabruk og infeksjonskonsultasjoner: [...]

Publisert 3. mai, 2024

Helsedirektoratet: Bruken av antibiotika i sykehus går ned

Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for 2023 ble publisert i dag. I samtlige av de regionale helseforetakene gikk bruken av bredspektret antibiotika […]

Alle nyheter