Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 30. mai, 2023

Kurs i antibiotikastyring

23.-24. mai 2023 var nesten 80 sykepleiere, leger og farmasøyter fra norske sykehus på kurs i antibiotikastyring på Solstrand. Tittelen […]

Publisert 15. mai, 2023

Antibiotikaresistens i Europa

En ny rapport viser høye resistensrater for siste-skanse antibiotika, som meropenem, i flere europeiske land.  Eksempelvis er resistensen mot karbapenemer, […]

Publisert 13. mai, 2023

Disputas i Trondheim

Bjørn Waagsbø, leder av antibiotika-teamet ved St.Olavs Hospital og regional antibiotika-koordinator i Helse Midt-Norge, forsvarte fredag 12. mai sin dr.grads […]

Alle nyheter