Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 18. May, 2018

Ny studie viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika ved blærekatarr

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner (blærekatarr). En tredagers kur med ibuprofen i stedet for antibiotika […]

Publisert 2. May, 2018

Mange norske sykehus er på rett vei!

Samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 12,7% lavere i 2017 enn i 2012. Målet i regjeringens handlingsplan […]

Publisert 30. April, 2018

Håndhygienedagen 5. mai

5. mai er det verdens håndhygienedag! Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i […]

Alle nyheter