Antibiotika.no – Informasjon fra Helse Bergen og Antibiotikasenteret

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 24. april, 2024

Økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier

FHIs årsrapport for 2023 viser en markant økning i antall personer smittet med resistente bakterier i Norge. Det er spesielt […]

Publisert 22. april, 2024

Hiprex-mangelen i Norge i 2019 førte til økt forskrivning av urinveisantibiotika

Hiprex er et urinveisantiseptikum til forebyggende behandling av tilbakevendende urinveisinfeksjoner og er mye brukt her i landet. Medikamentet bidrar ikke [...]

Publisert 17. april, 2024

Ny, nasjonal håndbok om forebygging av postoperative infeksjoner

Folkehelseinstituttet har sammen med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge utarbeidet en håndbok med faglige råd som skal bidra […]

Alle nyheter