Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 29. november, 2022

Kronikk om norsk antibiotikaberedskap

Har vi tilstrekkelig tilgang til effektive antibiotika for behandling av infeksjonspasienter med multiresistente bakterier?  Møtet med ukrainske krigsofre avslørte at […]

Publisert 22. november, 2022

Økning i antibiotikabruk i 2022

Nyere tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser en ytterligere økning i antibiotikabruken i 2022. I 2021 nådde vi regjeringens mål om [...]

Publisert 21. november, 2022

Disputas: Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow, PhD-kandidat tilknyttet KAS, disputerer 22. november 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Antibiotic Use […]

Alle nyheter