Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 18. November, 2019

Visen om Asymptomatisk bakteriuri

I dag, 18. november, er det Antibiotikadagen! Gummans favoritorkester fremfører her visen om Asymptomatisk bakterirui. Leonard Cohen står for meldodien, […]

Publisert 18. November, 2019

5 tips for å unngå unødvendig bruk av antibiotika

Unødvendig bruk av antibiotika gir mer resistens. Da risikerer vi at det ikke lenger er mulig å behandle selv de [...]

Publisert 14. November, 2019

Hva tenker barn om bakterier, antibiotika og revurdering?

I anledning Antibiotikadagen har Antibiotikateamet ved UNN intervjuet barn om bakterier, resistens, antibiotika og revurdering. Se de sjarmerende filmene:

Alle nyheter