Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 16. September, 2019

Valg av antibiotika – viktig endring i prøvesvar fra mikrobiologen

Definisjonene for S, I, og R er endret, og dette har konsekvenser for hvordan antibiotika doseres. «I»-kategorien krever høy dosering, […]

Publisert 10. September, 2019

Læringsnettverk for antibiotikastyring i Helse Sør-Øst

For å intensivere arbeidet med reduksjon i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehusene, har Helse Sør-Øst RHF etablert et læringsnettverk […]

Publisert 6. September, 2019

Ny artikkel – hvordan starte et antibiotikastyringsprogram i sykehus

I august kom en ny artikkel som trinnvis forklarer hvordan man går frem for å bygge opp et antibiotikastyringsprogram. Tilnærmingen […]

Alle nyheter