Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 24. May, 2017

Antibiotika blir pilot for miljøkrav i legemiddelanskaffelser

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, har tatt initiativ til nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser og ønsker å pilotere kravene på enkelte antibiotika som utlyses på anbud for 2018. – Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Bente Hayes, direktør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Divisjon legemidler fremforhandler rabattavtaler på legemidler på vegne av alle landets sykehus og har fått følgende oppdrag fra helseministeren: «De regionale helseforetakene er […]

Publisert 12. May, 2017

Antibiotikastyring i sykehjem – lovende start i Østfold!

Østfold var først ute med RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Representanter fra 37 av sykehjemmene var igjen samlet 10. mai var og diskuterte erfaringer og bruk av antibiotika et halvt år etter oppstarten i oktober. De fikk også presentert foreløpige rapporter som viser at forbruk (basert på innkjøpsdata) er redusert med om lag 25 % etter bare 6 måneder. Nicolay Harbin som leder RASK-intervensjonen sier resultatet er svært gledelig og over all forventning, men tar et lite forbehold om at tallene er foreløpige. Han understreker også at selv […]

Publisert 9. May, 2017

Kurs i operasjonalisering av antibiotikastyring

8.-9. mai 2017 var ca 70 leger, sykepleiere og farmasøyter fra landets 23 helseforetak/private ideelle sykehus samlet til kurs på Solstrand Hotel og Bad i Os. Årets kurs hadde fokus på operasjonalisering av antibiotikastyring i sykehus, og var en oppfølging etter fjorårets kurs i etablering av antibiotikastyringsprogam.   Programmet hadde hovedfokus på forbedringsarbeid og erfaringsdeling, og besto av både forelesninger, gruppearbeid og praktisk øvelse i teamarbeid. Presentasjoner fra kurset vil i løpet av kort tid bli lagt ut på nettsidene.