Antibiotika.no – Informasjon fra Helse Bergen og Antibiotikasenteret

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 11. juli, 2024

Implementering av tiltak i sykehus

I en fersk studie har forskere identifisert hva som skal til for å lykkes med innføringen av «Tidlig oppdagelse og […]

Publisert 27. juni, 2024

Fortsatt nedgang i bruken av bredspektrede antibiotika i sykehus

Forbruket av bredspektrede antibiotika (summen av penicilliner med enzymhemmer, 2. og 3. generasjon cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) var ca 3 […]

Publisert 11. juni, 2024

Tidsskriftet Michael med temautgave om antibiotika

Tidsskriftet Michael, som utgis av Det norske medicinske Selskab, har nylig kommet ut med et temautgave om antibiotika.  I temautgaven […]

Alle nyheter