Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 26. november, 2020

Oppdatert kapittel om infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Et nytt kapittel i retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er oppdatert. Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert, og […]

Publisert 25. november, 2020

Opptak webinar: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring?

I anledning antibiotikauken arrangerte ASP webinar 18. november: Antibiotikakurer i primærhelsetjenesten – tid for endring? Opptak av webinaret er nå [...]

Publisert 20. november, 2020

Opptak webinar: Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi bruke i arbeidet mot antibiotikaresistens?

Tirsdag 17. november ble det avholdt et webinar i regi av «AMR-HAI-komiteen» med tema Hvilken kunnskap fra pandemien kan vi […]

Alle nyheter