Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 11. September, 2018

Ny artikkel fra KAS: Intervensjoner i sykehus – virker de?

Det kan være utfordrende å endre antibiotikaforskrivning i sykehus, men lungeavdelingene kan være et egnet sted å starte. Intervensjoner må […]

Publisert 7. September, 2018

Smalspektret like bra som bredspektret

I Norge og de andre skandinaviske landene anbefales god, gammeldags, smalspektret penicillin hvis det er nødvendig med antibiotika mot blant [...]

Publisert 4. September, 2018

Antibiotikastyring på programmet på Smittevernforum

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten avholder sin årskonferanse på Hell, Stjørdal, 16.-18. oktober. Avslutningsdagen er det antibiotikastyring som er […]

Alle nyheter