Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 13. March, 2019

Hva er status for utvikling av nye antibiotika?

I en artikkel i The Lancet Infectious Diseases gjennomgås antibiotika som er under utvikling. Studien analyserer i hvilken grad nye […]

Publisert 11. March, 2019

Norge innfører miljøkrav ved innkjøp av antibiotika

I det nye anbudet for innkjøp av antibiotika til norske sykehus skal leverandører som kan dokumentere miljøvennlig produksjon bli prioritert. […]

Publisert 18. February, 2019

RASKe resultater i Rogaland

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i Helse Stavanger helseforetak! Beregningene er for perioden januar 2018 til januar 2019 [...]

Alle nyheter