Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 15. May, 2019

Retningslinje for kirurgisk antibiotikaprofylakse blir ofte ikke fulgt

En ny studie fra St. Olavs Hospital viser manglende etterlevelse av den nasjonale retningslinjen i antibiotikaprofylakse. God arbeidsflyt er nødvendig […]

Publisert 30. April, 2019

Kortere liggetid og lavere dødelighet når retningslinjene følges

I en ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattere sett på antibiotikabehandlingen som er gitt til 1750 pasienter innlagt […]

Publisert 25. April, 2019

Ny amerikansk studie: Nettleger forskriver oftere antibiotika til barn

En ny amerikansk studie fra USA viser at nettleger forskriver oftere antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner hos barn enn allmennleger. Studien [...]

Alle nyheter