Antibiotika.no

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Vil du vite mer om antibiotika?

Siste nytt

Publisert 10. August, 2017

Antibiotikastyring halverer risiko for infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier

En ny metaanalyse viser at antibiotikastyringsprogrammer reduserer infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente bakterier og Clostridium difficile-infeksjon. David Baur og medarbeidere har gått gjennom 32 studier og finner at infeksjoner og bærerskap med antibiotikaresistente gramnegative bakterier reduseres med omtrent halvdelen. Et annet interessant funn er at effekten er klart størst når antibiotikastyring og smittevern går hånd i hånd. Les studien Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis, og kommentaren Antibiotic stewardship hits a home run for […]

Publisert 10. August, 2017

Rapport: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

I rapporten beskrives mulighetene for å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidig særskilt viktige antibiotika, men også viktige eksisterende antibiotika i den norske spesialisthelsetjenesten. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp HF (divisjon legemidler) og de regionale helseforetakene startet arbeidet høsten 2016. Les hele rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider: Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

Publisert 1. August, 2017

Antibiotikakonferansen 2017

21.-23. november er det klart for ny nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten. Årets konferanse holdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport.   KAS inviterer sine kontaktpersoner til møte tirsdag 21. november. Onsdag 22. november blir det fellessesjon kl 13-18 der temaene er urinveisinfeksjoner i sykehjem og smittevern og antibiotikastyring i sykehjem. Endelig program og mer informasjon kommer i september.