Når er det nødvendig med antibiotika? – Antibiotika.no

Noen infeksjoner som skyldes bakterier må behandles med antibiotika for å kurere infeksjonen, lindre plager eller hindre langvarig sykdom eller skader. Legen kan vurdere om dette er tilfellet hos deg når du er syk.

Antibiotika har bare effekt på bakterier, og vil ikke virke ved virusinfeksjon eller soppinfeksjon. Kroppens «innebygde infeksjonsforsvar», immunsystemet, reagerer imidlertid på alle infeksjoner og er ofte i stand til å håndtere sykdommen på egen hånd, uten at medisiner er nødvendig. Dette gjelder også flere infeksjoner som skyldes bakterier.

Har du eller ditt barn tegn på infeksjon, men er i relativt god form for øvrig, anbefales det å se an situasjonen et par dager. Ta kontakt med legen hvis plagene blir verre, vedvarer uten bedring, eller hvis formen er dårlig.

Oppsøk også lege om du er i tvil om du eller ditt barn har en infeksjon som må behandles med medisiner. Legen kan også bidra med råd om hvordan plagene kan lindres til infeksjonen går over.

Du kan lese mer om hvor lenge plagene pleier å vare, hva du kan gjøre selv for å bli bedre, og når du eventuelt bør oppsøke lege igjen på Antibiotikafri resept.

Her kan du lese om ulike infeksjoner og hva du bør gjøre hvis ditt barn har:

Her kan du lese om ulike infeksjoner og hva du bør gjøre:

Oppdatert 8. desember 2020