Når er det nødvendig med antibiotika? – Antibiotika.no

 

Antibiotikabehandling er nødvendig når legen har vurdert at du eller ditt barn har en bakterieinfeksjon som må behandles med antibiotika.

Ved virusinfeksjon er det ikke nødvendig med antibiotikabehandling, da kroppen ofte behandler slike infeksjoner på egenhånd. De fleste bakterielle infeksjoner går også over av seg selv uten antibiotika.

Det anbefales å se an situasjonen i 2 til 3 dager ved en infeksjon. Ta kontakt med legen dersom du er i tvil om du eller ditt barn har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler. Legen bidrar også med råd om hvordan du best kan lindre barnets eller dine plager til infeksjonen går over.

Ved en antibiotikabehandling er det viktig at hele kuren fullføres slik legen har bestemt. Dersom kuren ikke fullføres vil kun noen av bakteriene utryddes og de motstandsdyktige bakteriene vil kunne overleve og formere seg.

I kampen mot antibiotikaresistens er det viktig å begrense unødig bruk av antibiotika, og kun bruke det når det virkelig trengs!